ویزاهای مهاجرتی امریکا از طریق خانواده (گرین کارت)

1- خانواده درجه یک

خویشاوندان درجه یک شهروندان امریکایی ( IR’s) که شامل این دسته بندی می شوند عبارتند از:

 • IR-1 : همسر شهروند امریکایی
 • IR-2 : فرزند مجرد زیر 21 سال شهروند امریکایی
 • IR-3: دختر یا پسری(یتیم) که به فرزندی یک شهروند امریکایی درآمده در خارج از خاک امریکا
 • IR-4: دختر یا پسری(یتیم) که به فرزندی یک شهروند امریکایی درآمده در داخل خاک امریکا
 • IR-5 : پدر و/ یا مادر یک شهروند امریکایی که حداقل 21 سال دارد.

شایان ذکر است که محدودیتی در تعداد ویزاهای صادر شده این دسته بندی در هر سال مالی وجود ندارد.

2- خانواده درجه دو

برای تعداد ویزاهای این گروه در هر سال محدودیت وجود دارد. برای این دسته بندی به ترتیب چهار اولویت وجود دارد:

 • اولویت اول (F1): فرزندان مجرد شهروندان امریکایی و فرزندان زیر 21 سال آنها در صورت وجود. ( تعداد ویزا: 400, 23)
 • اولویت دوم (F2): همسران، فرزندان زیر 21 سال، و فرزندان مجرد ( 21 ساله و بیشتر) دارندگان گرین کارت. (تعداد ویزا: 200, 114)
 • اولویت سوم(F3): دختر/پسر متاهل شهروند امریکایی، بهمراه خانواده درجه یک ( تعداد ویزا : 40023)
 • اولویت چهارم (F4): خواهران و برادران شهروند امریکایی، بهمراه خانواده درجه یک با این شرط که شهروند امریکایی حداقل 21 سال داشته باشد. ( تعداد ویزا: 65000)

پروسه تشکیل پرونده برای هریک از این گروه ها بسیار شبیه به یکدیگر است، هر چند که زمان انتظار برای دریافت نتیجه در آنها بسته به نوع ویزا و ملیت فرد ذینفع بسیار متفاوت و متغیر می باشد.

بنابراین در هنگام برنامه ریزی برای مهاجرت به امریکا ، بررسی دقیق گزینه های موجود توسط وکیل مهاجرتی مجرب بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است. برنامه ریزی درست می تواند از موارد ذیل جلوگیری کند:

 1. مردود شدن تقاضای شما
 2. تاخیر و تعویق قابل توجه در روند بررسی پرونده شما
 3. از بین رفتن هزینه های مربوط به تشکیل پرونده ( در صورت رد شدن درخواست شما)
 4. نیاز به تشکیل پرونده و پرداخت مجدد برای شما
 5. مساله محدودیت سنی فرزندان (درخواست مجدد شامل فرزندانی که از سن 21 عبور میکنند نخواهد شد)
 6. ممنوع الورود شدن به امریکا